Cennik pola biwakowego i parkingu

Opłaty za korzystanie z pola biwakowego oraz opłaty za parking umieszczono w załączonym tekście uchwały: