SWDL Jarosławki

Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia!

Sąd Administracyjny dokonał zmiany wpisu do rejestru i zmianie uległ adres siedziby Stowarzyszenia na:

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach

ul. Zakrzewska 15 , 63-130 Książ Wlkp.

 

 

INFORMACJA Z DNIA 29.04.2020 R. W SPRAWIE WŁĄCZENIA WODY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że wychodząc naprzeciw licznym prośbom właścicieli domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach planuje wznowić dostawę wody w pierwszej połowie maja. Próby włączenia wody rozpoczęte zostaną 4 maja 2020 roku.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach działając na podst. Ustawy z 07.04.7989roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Stowarzyszenia zawiadamia, o terminie Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 06.06.2020 r. o godz. 15.00.

Szczegółowy komunikat dostępny jest tu: SWDL KOMUNIKAT walne zebranie

 

Komunikat Zarząd SWDL w sprawie wody

SWDL KOMUNIKAT nr 1 woda

Zakaz wstępu na Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach

Od 3 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu na Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach, w ramach wprowadzenia kolejnych ogólnopolskich działań chroniących przed epidemią koronawirusa.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że wznowienie dostaw wody w Jarosławkach nastąpi w terminie późniejszym  – szczegóły: https://zukksiazwlkp.pl/aktualnosci/informacja-z-dnia-8042020-r-w-sprawie-wlaczenia-wody-w-osrodku-wypoczynkowym-w-jaroslawkach_114.html

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie apelujemy o niezwożenie śmieci na Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach. W ostatnim czasie znowu jest ich bardzo dużo!

 

Dane:
Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach 63-130 gm. Książ Wlkp.
NIP 7851769833 REGON 300960305

Członkowie Zarządu:

  • PREZES – PRZEMYSŁAW PERNAK, telefon kontaktowy: 601 239 378
  • W-CE PREZES – PAWEŁ FLIG, telefon kontaktowy: 515 316 900
  • SKARBNIK – KATARZYNA SMYTRY, telefon kontaktowy: 600 365 047
  • SEKRETARZ – PIOTR TURBAŃSKI, telefon kontaktowy: 721 237 047
  • CZŁONEK – HENRYK SPALENIAK, telefon kontaktowy: 601 541 738

1. STATUT SWDL
2. Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia załącznik.
3. RODO załącznik.

 

Wysokość opłat w obowiązującym roku kalendarzowym:
– składka członkowska 100,00
– składka członkowska za 2-go członka 1,00
-składka dla członka z po za Stowarzyszenia 20,00
– wpisowe dla nowych członków 30,00

– roczna opłata za wywóz śmieci od jednego domku 140,00 zł ( wysokość za 1 miesiąc wynosi 28,00 zł)

– opłata za zużycie 1 kW energii elektrycznej 1,20 zł /KWh

Kontener wyłącznie na odpady komunalne dostępny w roku kalendarzowym od miesiąca kwietnia do miesiąca października, ze względu na dostarczanie odpadów zewnątrz.
Kontener dostępny dla członków stowarzyszenia SWDL Jarosławki.

Zabrania się wyrzucania odpadów nie komunalnych ( śmieci po remontowych ) do kontenera i obok kontenera.

Odpady po remontowe właściciel domku na terenie stowarzyszenia SWDL Jarosławki usuwa we własnym zakresie.

 

Informacje o należnościach i konto bankowe:
Płatności należy dokonać obowiązkowo zgodnie z terminem płatności na konto Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach 63-130 Książ Wlkp. na konto SBL Śrem o/Książ Wlkp. 92 9084 1026 0300 8777 2000 0001.

 

INNE INFORMACJE:

Uwaga!
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu i na osobach wynikłe na skutek działania osób trzecich oraz czynników naturalnych. Ubezpieczenie domku oraz zabezpieczenie P/POŻ. każdy członek dokonuje we własnym zakresie. Należy systematycznie dokonywać opłat zużycia energii elektrycznej nie później niż za dwa miesiące, opłaty za rok bieżący w ustalonym terminie według wykazu.

Odpady komunalne, śmieci należy wrzucać do kontenera-zabrania się wyrzucania odpadów obok. Zaleca się przestrzeganie prawidłowej gospodarki leśnej. Jej nie przestrzeganie degraduje środowisko leśne co będzie skutkować karą nałożoną przez Nadleśnictwo Piaski i w ostateczności zerwaniem umowy z dzierżawcą terenu należącego do Nadleśnictwa Piaski. Wszystkie odpady z remontów należy usuwać własnym transportem na własny koszt. Zabrania się wrzucania gabarytów do kontenera na odpady komunalne-nie dostosowanie się do zaleceń będzie skutkować domiarem opłaty za wywóz śmieci (pojemność 120L=25,00).

Według obowiązującej umowy dzierżawy gruntu nr 29/G/2017 zawartej 6 kwietnia 2017 roku w Piaskach niedozwolone jest korzystanie z gruntów dla celów innych niż w dniu zawarcia umowy, bez prawa rozbudowy, bez prawa budowy, przebudowy obiektów na obiekty trwale związane z gruntem. Planowane remonty należy zgłaszać pisemnie członkom Zarządu na adres Stowarzyszenia. Członek ma obowiązek poinformowania Stowarzyszenia o planowanej sprzedaży domku (w celu rozliczenia należności) i podania nowonabywcy z danymi do korespondencji.