SWDL Jarosławki

Dane:
Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach 63-130 gm. Książ Wlkp.
NIP 7851769833 REGON 300960305

Członkowie Zarządu:

  • PREZES – PRZEMYSŁAW PERNAK, telefon kontaktowy: 601 239 378
  • W-CE PREZES – PAWEŁ FLIG, telefon kontaktowy: 515 316 900
  • SKARBNIK – KATARZYNA SMYTRY, telefon kontaktowy: 600 365 047
  • SEKRETARZ – PIOTR TURBAŃSKI, telefon kontaktowy: 721 237 047
  • CZŁONEK – HENRYK SPALENIAK, telefon kontaktowy: 601 541 738

1. STATUT SWDL
2. Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia załącznik.
3. RODO załącznik.

 

Wysokość opłat w obowiązującym roku kalendarzowym:
– składka członkowska 100,00
– składka członkowska za 2-go członka 1,00
-składka dla członka z po za Stowarzyszenia 20,00
– roczna opłata za wywóz śmieci 70,00
– wpisowe dla nowych członków 30,00
– opłata za zużyte KW energii elektrycznej 0,75zł/k Wh

Informacje o należnościach i konto bankowe;
Płatności należy dokonać obowiązkowo zgodnie z terminem płatności na konto Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach 63-130 Książ Wlkp. na konto SBL Śrem o/Książ Wlkp. 92 9084 1026 0300 8777 2000 0001.

 

INNE INFORMACJE:

Uwaga!
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu i na osobach wynikłe na skutek działania osób trzecich oraz czynników naturalnych. Ubezpieczenie domku oraz zabezpieczenie P/POŻ. każdy członek dokonuje we własnym zakresie. Należy systematycznie dokonywać opłat zużycia energii elektrycznej nie później niż za dwa miesiące, opłaty za rok bieżący w ustalonym terminie według wykazu.

Odpady komunalne, śmieci należy wrzucać do kontenera-zabrania się wyrzucania odpadów obok. Zaleca się przestrzeganie prawidłowej gospodarki leśnej. Jej nie przestrzeganie degraduje środowisko leśne co będzie skutkować karą nałożoną przez Nadleśnictwo Piaski i w ostateczności zerwaniem umowy z dzierżawcą terenu należącego do Nadleśnictwa Piaski. Wszystkie odpady z remontów należy usuwać własnym transportem na własny koszt. Zabrania się wrzucania gabarytów do kontenera na odpady komunalne-nie dostosowanie się do zaleceń będzie skutkować domiarem opłaty za wywóz śmieci (pojemność 120L=25,00).

Według obowiązującej umowy dzierżawy gruntu nr 29/G/2017 zawartej 6 kwietnia 2017 roku w Piaskach niedozwolone jest korzystanie z gruntów dla celów innych niż w dniu zawarcia umowy, bez prawa rozbudowy, bez prawa budowy, przebudowy obiektów na obiekty trwale związane z gruntem. Planowane remonty należy zgłaszać pisemnie członkom Zarządu na adres Stowarzyszenia. Członek ma obowiązek poinformowania Stowarzyszenia o planowanej sprzedaży domku (w celu rozliczenia należności) i podania nowonabywcy z danymi do korespondencji.