Bez kategorii

Witamy na stronie Terenów rekreacyjnych w Jarosławkach

Tereny rekreacyjne położone nad Jeziorem Jarosławskim w pobliżu szosy Śrem – Książ Wlkp., obejmują dużą kolonię prywatnych domków letniskowych. Obszar administrowany jest przez Centrum Kultury Książ Wlkp., który dysponuje polem biwakowym, boiskiem do siatkówki, oraz plażą i strzeżonymi kąpieliskami, a także budynkiem sanitarnym z natryskami.

Na terenach rekreacyjnych Jarosławek znajdują się bary szybkiej obsługi i punkty handlowo-gastronomiczne.

W zabudowie turystycznej przeważają głównie domki letniskowe. Na ogół są drewniane lub murowane oraz murowane jednokondygnacyjne pawilony. Znaczna ich część jest wyposażona w urządzenia sanitarne. Kwatery przeznaczone są dla 4 lub 6 osób. Najstarsza zabudowa mieszkalna pochodzi z lat 70-tych i 80-tych. Nad jeziorem plaża ze strzeżonymi kąpieliskami i pomostem. Na miejscu istnieje możliwość wykupienia zezwoleń na wędkowanie.
Według podziału fizyczno-geograficznego Jerzego Kondrackiego jezioro Jarosławie znajduje się na obszarze makroregionu Pojezierze Leszczyńskie, mezoregion Wał Żerkowski. Wał jest spiętrzeniem glacjotektonicznym z zaburzonymi iłami plioceńskimi. Maksymalną wysokość osiąga w Łysej Górze ( 161 m n.p.m.) w okolicy Żerkowa. Na terenie powiatu śremskiego deniwelacje pagórów dochodzą nawet do 50 m, z wyraźną kumulacją w okolicach wsi Włościejewice.
Większość jezior powiatu śremskiego zajmuje dna rynien glacjalnych i reprezentuje typ jezior rynnowych. Przykładem tego typu jeziora jest jezioro Jarosławskie. Jest to najbardziej charakterystyczny typ dla obszarów w obrębie zlodowacenia bałtyckiego. Tworzyły się zwykle pod lodowcem lub przed czołem lodowca, w wyniku erozji płynących pod lodem rzek lub w wyniku erozji glacjalnej. Kierunki rynien związane są ściśle z układem moren czołowych, do których układają się zazwyczaj prostopadle. Charakterystyczny jest ich długi i wąski kształt, strome brzegi i urozmaicona rzeźba dna. W zakresie podatności na degradację jezioro charakteryzuje II / III kategoria podatności. Na tę klasyfikację wpływa niewielka powierzchnia, niewielka głębokość średnia jeziora oraz rodzaj działalności prowadzonej na obszarze otuliny. Do głównych czynników powodujących zanieczyszczenie zbiorników należy wymienić odpływy z gruntów ornych oraz ścieki.
Jezioro Jarosławskie: powierzchnia 23,3 ha, objętość 602,5 m3, głębokość 5,2 m, długość 1230 m, szerokość 370 m, długość linii brzegowej 3300.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *