Kontakt

Najważniejsze dane:

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach

ul. Zakrzewska 15 , 63-130 Książ Wlkp.

grzegorz.jerzyk@swdl-jaroslawki.pl

NIP 7851769833 REGON 300960305

 

Zarząd:

  • PREZES Przemysław Pernak –  tel. 601 239 378
  • VICE-PREZES Grzegorz Jerzyk – tel.607 584 111
  • SKARBNIK Katarzyna Smytry – tel. 600 365 047
  • SEKRETARZ Piotr Turbański – tel. 721 237 047
  • CZŁONEK Robert Orłowski – tel. 603 789 984

Komisja Rewizyjna:

  • Dorota Kędzia
  • Ewa Patersk
  • Robert Kłak

 

Informacje o należnościach i konto bankowe:

Płatności należy dokonać obowiązkowo zgodnie z terminem płatności na konto:

Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach 63-130 Książ Wlkp.

na konto S B L Śrem o/Książ Wlkp.: 92 9084 1026 0300 8777 2000 0001.

 

 

INNE INFORMACJE:

Uwaga!
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu i na osobach wynikłe na skutek działania osób trzecich oraz czynników naturalnych. Ubezpieczenie domku oraz zabezpieczenie P/POŻ. każdy członek dokonuje we własnym zakresie. Należy systematycznie dokonywać opłat zużycia energii elektrycznej nie później niż za dwa miesiące, opłaty za rok bieżący w ustalonym terminie według wykazu.

Odpady komunalne, śmieci należy wrzucać do kontenera-zabrania się wyrzucania odpadów obok. Zaleca się przestrzeganie prawidłowej gospodarki leśnej. Jej nie przestrzeganie degraduje środowisko leśne co będzie skutkować karą nałożoną przez Nadleśnictwo Piaski i w ostateczności zerwaniem umowy z dzierżawcą terenu należącego do Nadleśnictwa Piaski. Wszystkie odpady z remontów należy usuwać własnym transportem na własny koszt. Zabrania się wrzucania gabarytów do kontenera na odpady komunalne – nie dostosowanie się do zaleceń będzie skutkować domiarem opłaty za wywóz kontenera KP10  ,,Uchwała nr 10/2020 z dnia 06.06.2020 SWDL Jarosławki”.

Według obowiązującej umowy dzierżawy gruntu nr 68/G/2022 zawartej 9 luty 2022 roku w Piaskach niedozwolone jest korzystanie z gruntów dla celów innych niż w dniu zawarcia umowy, bez prawa rozbudowy, bez prawa budowy, przebudowy obiektów na obiekty trwale związane z gruntem. Planowane remonty należy zgłaszać pisemnie członkom Zarządu na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach

ul. Zakrzewska 15 , 63-130 Książ Wlkp.

grzegorz.jerzyk@swdl-jaroslawki.pl

Członek ma obowiązek poinformowania Stowarzyszenia o planowanej sprzedaży domku (w celu rozliczenia należności) i podania nowonabywcy z danymi do korespondencji.