Profil wody

Sezon kąpielowy 2022

Uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp.
w 2022 roku:

Profile wody

Dane i informacje obejmujące cechy fizyczne, geograficzne i hydrologiczne wody w kąpieliskach funkcjonujących na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach:

Kąpielisko nr 1:

Kąpielisko nr 2: