Bez kategorii

Witamy na stronie Terenów rekreacyjnych w Jarosławkach

Tereny rekreacyjne położone nad Jeziorem Jarosławskim w pobliżu szosy Śrem – Książ Wlkp., obejmują dużą kolonię prywatnych domków letniskowych. Obszar administrowany jest przez Centrum Kultury Książ Wlkp., który dysponuje polem biwakowym, boiskiem do siatkówki, oraz plażą i strzeżonymi kąpieliskami, a także budynkiem sanitarnym z natryskami.

Na terenach rekreacyjnych Jarosławek znajdują się bary szybkiej obsługi i punkty handlowo-gastronomiczne.

W zabudowie turystycznej przeważają głównie domki letniskowe. Na ogół są drewniane lub murowane oraz murowane jednokondygnacyjne pawilony. Znaczna ich część jest wyposażona w urządzenia sanitarne. Kwatery przeznaczone są dla 4 lub 6 osób. Najstarsza zabudowa mieszkalna pochodzi z lat 70-tych i 80-tych. Nad jeziorem plaża ze strzeżonymi kąpieliskami i pomostem. Na miejscu istnieje możliwość wykupienia zezwoleń na wędkowanie.
Według podziału fizyczno-geograficznego Jerzego Kondrackiego jezioro Jarosławie znajduje się na obszarze makroregionu Pojezierze Leszczyńskie, mezoregion Wał Żerkowski. Wał jest spiętrzeniem glacjotektonicznym z zaburzonymi iłami plioceńskimi. Maksymalną wysokość osiąga w Łysej Górze ( 161 m n.p.m.) w okolicy Żerkowa. Na terenie powiatu śremskiego deniwelacje pagórów dochodzą nawet do 50 m, z wyraźną kumulacją w okolicach wsi Włościejewice.
Większość jezior powiatu śremskiego zajmuje dna rynien glacjalnych i reprezentuje typ jezior rynnowych. Przykładem tego typu jeziora jest jezioro Jarosławskie. Jest to najbardziej charakterystyczny typ dla obszarów w obrębie zlodowacenia bałtyckiego. Tworzyły się zwykle pod lodowcem lub przed czołem lodowca, w wyniku erozji płynących pod lodem rzek lub w wyniku erozji glacjalnej. Kierunki rynien związane są ściśle z układem moren czołowych, do których układają się zazwyczaj prostopadle. Charakterystyczny jest ich długi i wąski kształt, strome brzegi i urozmaicona rzeźba dna. W zakresie podatności na degradację jezioro charakteryzuje II / III kategoria podatności. Na tę klasyfikację wpływa niewielka powierzchnia, niewielka głębokość średnia jeziora oraz rodzaj działalności prowadzonej na obszarze otuliny. Do głównych czynników powodujących zanieczyszczenie zbiorników należy wymienić odpływy z gruntów ornych oraz ścieki.
Jezioro Jarosławskie: powierzchnia 23,3 ha, objętość 602,5 m3, głębokość 5,2 m, długość 1230 m, szerokość 370 m, długość linii brzegowej 3300.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.